MB Grup Sigorta / Ürünler / Yönetici Sorumluk

Yönetici Sorumluk

635658214490405971Şirketin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetici ve müdürü vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan hasarları poliçe kapsamı dahilinde teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.