MB Grup Sigorta / Ürünler / Yangın ve Doğal Afetler

Yangın ve Doğal Afetler

Yangın

635658181939248649Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım,
infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Endüstriyel

635658184736441670Büyük işletmeleri yangın, yıldırım, infilak, dahili su, sel ve su baskını, fırtına, grev, lokavt, terör, deprem, yer kayması, araç çarpması, duman, kar ağırlığı sonucunda binaya veya muhteviyata gelebilecek zararlar, enkaz kaldırma, kiracı olma durumunda tüm bu hasarlar nedeniyle mal sahibine karşı sorumluluk ve tesiste oluşan yangın, dahili su ve duman hasarları nedeniyle komşulara karşı sorumluluk, hırsızlık sonucu çalınan muhteviyat, hasarlar sonucu kira kaybı, cam kırılması, kâr kaybı gibi riskleri teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Enerji Santralleri

635658187231133885Rüzgar Enerjisi, Hidroelektrik ve Güneş enerjisi santralleri için inşaat aşamasında ve santralin çalışmaya başlamasıyla beraber karşılaşılabilecek riskleri teminat altına alan özel bir sigorta ürünüdür.

Rafineri

635658185269567732Rafinerilere özel olarak hazırlanan ve inşaat aşamasında ve raferinin devreye girmesiyle beraber karşılaşılabilecek riskleri teminat altına alan özel bir sigorta ürünüdür.

Baraj

635658186065819081Barajların inşaatında ve sonrasında barajın devreye girmesiyle beraber karşılaşılabilecek riskleri teminat altına alan özel bir sigorta ürünüdür.

Otel

635658189197856499Otel içinde yer alan bina ve tesisleri, demirbaş, makine ve elektronik aletleri depremden, su baskınından, yangından, fırtınadan, hırsızlıktan ve müşterilerilere hizmet ve faaliyetlerden ötürü verilebilecek zararları ve çalışanları teminat altına alan sigorta ürünüdür.

İşyeri

635658183972846235İşyeri sigortası işyeri binasını, demirbaşını, makine tesisatı gibi işyeri için önemli muhteviyatları teminat altına alan ayrıca genişletilmiş teminatlar ile bir işyerinin karşılaşabileceği birçok riski teminat altına alan sigorta ürünüdür.

AVM Sigortaları

635658183249251298Alışveriş merkezlerinin binalarını, mağazalarını, kiracılarını, çalışanlarını teminat altına alan ve sigortalının isteği doğrultusunda ek teminatlar ile genişleyen bir sigorta ürünüdür.

Akaryakıt

635658187605822448Akaryakıt istasyonlarının binalarını, istasyon alanını örten kanopiyi, pompa ve akaryakıt tanklarını, stokta bulunan akaryakıtı, satış mağazasında bulunan malları, kasadaki para ve kıymetli evrakı, pompacının üzerinde bulunan parayı, üçüncü şahısların bedeni ve maddi zararlarını, makineleri ve elektronik cihazları teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Konut / Ortak Alan / Site

635658182585812436Siteler ve apartmanlarda yer alan ortak yaşam alanlarında (havuz, restoran, spor salonu, park vb.) site sakinlerinin veya 3. Şahısların yaşayabileceği risklere karşı teminat sağlayan bir sigorta ürünüdür

Kar Kaybı / İş Durması

635659054402517268Yangına bağlı kar kaybı sigortasında, hasarın meydana geldiği andan, ticari faaliyetin durma veya aksaması tamamen giderilerek normal faaliyete devam olunmasına kadar geçecek süre içinde ve poliçede belirtilen azami tazminat limitini aşmaması kaydıyla meydana gelecek kar kaybını teminat altına bir sigorta ürünüdür.

Sektör Sigortaları

635658992385052261Eczane, market, restoran gibi farklı sektörlerde yer alan firmaların karşılabileceği riskleri teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

DASK

635658992987397197Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu konutlarda meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.
Aşağıda belirtilen konut bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:
» Temeller
» Ana duvarlar
» Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
» Bahçe duvarları
» İstinat duvarları
» Tavan ve tabanlar
» Merdivenler
» Asansörler
» Sahanlıklar
» Koridorlar
» Çatılar
» Bacalar
» Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Yangın Ek Teminatlar

635658190974109898» Deprem
» Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör
» Dahili Su
» Fırtına
» Kar Ağırlığı
» Yer Kayması
» Duman
» Kara Taşıtları Çarpması
» Hava Taşıtları Çarpması
» Deniz Taşıtları Çarpması
» Enkaz Kaldırma Masrafları
» Sel ve Su Baskını
» Hırsızlık
» Cam Kırılması