MB Grup Sigorta / Ürünler / Teknoloji Sorumluluk

Teknoloji Sorumluluk

Mesleki Sorumluluk Sigortası meslek mensubunun;

  • İhmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi,
  • Mesleki hizmeti yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller,
  • Yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme,
  • İhmal sonucu görev aksatma,
  • Mesleki hizmeti yerine getirmemesi,
  • Gizliliği ihlal

gibi fiillerin sonucu oluşabilecek ve üçüncü şahıslar tarafından meslek mensubundan talep edilebilecek finansal zararlara karşı güvence sağlar. Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için söz konusu olan avukatlık ücretleri ve yargılama masrafları ile teknoloji ürünlerinin performans gösterememesine bağlı olarak talep edilen tazminat da mesleki sorumluluk sigortası kapsamında olan teminatlardır.