MB Grup Sigorta / Ürünler / Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası

635658230199030547Seyahat Sağlık Sigortası, poliçenizin geçerli olduğu bölge, teminat limiti ve seyahat süresi içindeki hastalanma ve kazaya uğrama sonucunda oluşan; masraflarını teminat altına alan bir sigorta ürünüdür