MB Grup Sigorta / Ürünler / Sağlık, Hayat & BES Sigortaları

Sağlık, Hayat & BES Sigortaları

Sağlık

635658228856371618
Özel Sağlık Sigortaları; sigortalı kişinin, hastalık ve kazalar sonucu yapacağı sağlık giderlerini karşılaması için hazırlanmış planlardır. Oluşan riskler, genel ve özel şartlar dahilinde, poliçede belirtilen limitler doğrultusunda karşılanır.

Özel sağlık sigortası primleri sigortalı adayının yaş, cinsiyet, boy, kilo, geçirilmiş veya mevcut rahatsızlıklar gibi kişisel bilgilerinin yanı sıra anlaşmalı kurum ağı ve poliçe limitleri gibi ürüne özgü detaylara göre farklılık göstermektedir.

Hayat

635658229210434591Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatı; sigortalının başına istenmeyen bir olay gelmesi sonucunda, vefat etmesi durumunda devreye girmektedir.

BES

635658229846998414Bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamalarını rahatça karşılayabilmeleri için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan bir emeklilik sistemidir.

Sporcu

635658230826844228Amatör sporcuların antreman ve mücadeler ile antreman ve mücadelere ulaşımı esnasında başlarına gelebilecek kazalar poliçe limitleriyle teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

635659173055249122
SAĞLIĞIM TAMAM NEDİR?
Sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir. SGK ile anlaşmalı olan kurumların
aynı zamanda AXA SİGORTA ile bu türüne özel anlaşması gerekmektedir. Bu poliçeye sahip olarak, SGK ile anlaşmalı geniş kurum ağımızdan faydalanabilir, özel hastanelerde fark ödemeden tedavi olabilirsiniz.SAĞLIĞIM TAMAM TEMİNATLARI
Yatarak Tedavi Teminatı

Yatarak tedaviler aşağıda belirtilen teminatları içermekte olup, özel ve genel şartlar çerçevesinde limitsiz ve %100 olarak karşılanmaktadır.
1. Cerrahi ve Dahili Yatışlar
2. Yoğun Bakım
3. Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
4. Koroner Anjiyografi
5. Küçük Müdahale Giderleri
6. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleriAyakta Tedavi Teminatı
Aşağıdaki teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde yılda 8 vaka* ile sınırlı olup %100 olarak karşılanmaktadır.
1.Doktor Muayene**
2.Laboratuvar Hizmetleri
3.Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
4.İleri Tanı Yöntemleri
5. Fizik Tedavi Giderleri* Doktor muayenesi ile başlayan ve aynı tanı ve tedavi süreci dahilinde yapılan işlemler tek vaka olarak değerlendirilmektedir.** 2-3-4-5 numaralı maddelerde yer alan teminatlar SGK kuralı gereği tek başlarına kullanılamaz, doktor muayenesi ile kullanılma zorunluluğu vardır.

Yabancı Sağlık Sigortası

635658228856371618
Emniyet tarafından oturma izni verilmesi için istenen ve ikamet izni taleplerinde yapılacak özel sağlık sigortasıdır.
-Yatarak tedaviler Sağlığım Misafir anlaşmalı kurumlarında limitsiz, Sağlığım Misafir kurumları dışında kalan tüm anlaşmasız kurumlarda 20.000 TL % 60 sigortalı katılımlıdır.
-Ayakta tedaviler Sağlığım Misafir anlaşmalı kurumlarında 2.000 TL % 40 sigortalı katılımlı, Sağlığım Misafir