MB Grup Sigorta / Ürünler / Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortaları

Emtea Nakliyat

635658204393823671Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan riskeleri teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Taşıyıcının Yurtiçi / Yurtdışı Sorumluluğu

635658205212575335Türkiye sınırları dahilinde veya yurt dışında karayolu ile yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların, kendilerine ait ve/veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emteayı taşırken karşılaşabileceği riskleri teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Kıymet Nakli (Altın, Pırlanta, Değerli Eşya)

635658205694919878Bu sigorta ile mücevher, altın gibi değerli madenler ve taşların, nakit para ve benzeri kıymetli malların, bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında bir kaza sonucu zarar görmesi ve/veya silahlı gasp ve soygun riskleri, teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Tekne İnşaatı

635658206075077063Tekne İnşaat Sigortaları; yeni inşa edilmekte olan veya tadilat gören tekneleri, gemi yapımcısının sorumluluğu altındayken gerçekleşebilecek risklere karşı, inşaatın başlangıcından suya indirilip yüzdürülmesine kadar geçen süre içerisinde yaşanabilecek riskleri karşı teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Yat Sigortaları

635658206385234014Her türlü deniz aracının deniz tehlikeleri nedeniyle uğrayabilecekleri riskleri teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Makina & Gövde Sigortaları

635658207456017315Bu sigorta, rizikonun gerçekleşmesi sonucu gemi veya diğer deniz aracının yahut bunlara ilişkin diğer menfaatlerin uğrayacağı ziyan ve hasarı, ayrıca teminata dahil edilmişse sorumluluk tazminatını, yahut bunlarla ilgili masrafları teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.