MB Grup Sigorta / Ürünler / Mühendislik Sigortaları

Mühendislik Sigortaları

İnşaat All Risk / CAR

635658195514743925Yapım halindeki yol, baraj, köprü, hastane, konut vb. gibi inşaat faaliyetleri esnasındaki her türlü mal-mülkün kaybını veya hasarını teminat altına alan bir sigorta ürünüdür. (“İnşaat”, yapılmakta olan bir projenin bütünü olabileceği gibi, hali hazırda var olan bir mülke eklenecek bazı bölümlerle sınırlı da olabilir.)

Montaj All Risk / MAR

635658195975994814İnşaatı tamamlanmış fabrika, sanayi gibi yapıların, mekanik veya elektrikli parça veya tesisin yerleştirilmesi veya monte edilmesi işlemleri sırasında meydana gelebilecek kayıp ve hasarları teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Makine Kırılması & Kar Kaybı

635658197423653780İmal edilmiş ya da montajı yapılıp deneme dönemi tamamlanmış olan makine ve tesisatın, buhar ve gaz motorlarının, pompaların, hava kompresörlerinin çalışması sırasında hasara uğraması ya da bulundukları yerde dururken, temizlenirken, revizyonları yapılırken ve yerleri değiştirilirken beklenmedik bir etkiyle zarar görmelerini teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Elektronik Cihaz

635658197904279805Elektronik makine, tesisat ve bilgi işlem sistemlerini normal çalışır halde iken veya bulundukları yerde temizleme, yer değiştirme, bakım halindeyken, ani ve beklenmedik bir nedene bağlı olarak meydana gelen maddi hasarlara ve depreme karşı teminat altına alan, kullanıcıların ihmali, hatası veya kusuru, hırsızlık veya teşebbüsü, hatalı dizayn, elektrik akımı, yangın nedeniyle söndürme, yıkma, kurtarma gibi riskleride ek teminat olarak veren bir sigorta ürünüdür.

ALOP / İnşaata Bağlı Kar Kaybı Sigortası

635658198381780946Bir inşaatta yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelen maddi hasar sonucu işin durmasıyla meydana gelebilecek kar kayıplarını (ciro düşmesi, masraf artışı vb.) teminat altına alan sigorta ürünüdür.