MB Grup Sigorta / Ürünler / Finansal Sigortalar

Finansal Sigortalar

M&A

635658232395128672Şirket birleşmelerinde satın alan veya satın alınan firmaların birleşme sonrasında karşılarına çıkabilecek tazminat taleplerini teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Alacak Sigortaları

635658232748410613Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpları tazmin eden alacak sigortasının nihai amacı, faaliyetlerinizi büyük ölçekli kayıplardan korumak ve kârlı bir şekilde büyümesine yardımcı olmaktır. Temel olan, şirketler, sektör ve ekonomik trendler hakkında güncel veriye sahip olarak bilgiye dayalı kredi kararları almak, kayıpların önüne geçmek ve onları asgariye indirmektir.

Halka Arz Sigortaları

635660075972639935Halka arz edilen şirketlerin, sermaye arzını gerçekleştiren hissedarlara ve yöneticilere karşı bulunan sorumluluklarını teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Kar Kaybı

635658240823582404Kar Kaybı